Stef Beckers

Beknopte Uitingen
Stef Beckers transformeert het dagelijkse negatieve nieuws in onze kranten om in een positieve Beknopte Uiting. De manier van het wikkelen van de kranten en het uiterste torsen geven de ontstaansvorm Beknopte Uitingen, deze momenten vormen zo een nieuw draaiboek voor een positieve krant. De manier van kleurgebruik geeft de positiviteit weer. De verwerking van mineralen en kristallen zijn de reflectie voor het positief lezen van ons dagelijkse media nieuws. Bekijk een aantal beknopte uitingen op zijn portfolio.

 

Big Bang
Big bang vertaalt de éérste seconde weergave van een object explosie in het universum. De kristalen en mineralen dat het object in het universum gevormd heeft zijn eveneens gelijk weerlegd in het design van de Big Bang. Alle kristallen en mineralen hebben hun eigen uniek vorm en karakter, Big Bang brengt ze terug in evenwicht, en hun originele staat. Iedere Kristal en mineraal spreekt zijn eigen taal en verhaal. Stef Beckers streeft om deze te vertalen in een uniek organisch kunst object. Bekijk meer Big Bang objecten op zijn portfolio.

Alle objecten zijn handgemaakt en één van een soort.
Ze zijn uniek om de zeldzaamheid in vorm, karakter en kleur van de gebruikte materialen.

 

Ieder object verdient zijn eigen omgeving.
Iedere omgeving verdient zijn eigen object.
Deze vormgeven is mijn streven.
Stef Beckers